(+84) 24 3201 0401

Dựa vào chất lượng và dịch vụ thực sự tuyệt vời, Công ty chúng tôi đã đạt được danh tiếng tốt trên thị trường quốc tế. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng từ hơn 20 quốc gia và khu vực cho đến nay. Thị trường chính của chúng tôi nằm ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Đông Nam Á.

Lịch sử của tập đoàn

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.