(+84) 24 3201 0401

QUY TRÌNH LẮP RÁP KHUÔN MẪU

Lắp ráp khuôn là quá trình ghép nối các chi tiết của khuôn mẫu sau gia công lại với nhau. Công việc đòi hỏi người tham gia lắp ráp phải nắm tường tận cấu trúc của khuôn.

Bản vẽ lắp ráp khuôn mẫu hoàn chỉnh

Quy trình lắp ráp thuộc một phần trong tổng quy trình chế tạo khuôn. Chất lượng khuôn chịu ảnh hưởng trược tiếp bởi quy trình lắp ráp hoàn thiện này. Do đó, Smart Việt Nam sẽ cập nhật những thông tin sơ lược một số bước gia công trong quy trình nhỏ này cũng như một số yêu cầu cần thiết.

Yêu cầu quy trình lắp ráp khuôn mẫu

Trước khi nắm được các bước lắp ráp khuôn, chúng ta cần biết các yêu cầu chung đối với quá trình này để hiểu rõ hơn công việc lắp ghép các chi tiết.

  • Xác nhận số lượng thành phần chi tiết của các bộ phận khuôn
  • Xác nhận quy trình lắp ráp khuôn: thường thì bản vẽ lắp ráp khuôn sẽ được bộ phận thiết kế in ấn gửi cho bộ phận lắp ráp thực hiện.
  • Nằm lòng các thông số và các bước trong quy trình lắp ráp khuôn.

yêu cầu quy trình lắp ráp khuôn mẫu

Trên đây là yêu cầu chung nhất cho lắp đặt khuôn nhựa, khuôn dập.

Các bước trong quy trình lắp ráp khuôn mẫu

Quy trình lắp ráp khuôn mẫu được thực thiện tuần tự theo các bước như sau:

Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ trong – ngoài khuôn. Đặc biệt là phần đánh bóng khuôn cần chú ý giai đoạn đánh bóng lòng khuôn. Nếu không được đánh bóng đúng cách sẽ xảy ra lỗi trong quá trình chạy thử nghiệm.

Bước 2: Kiểm tra và làm sạch bavia trên linh kiện trước khi láp ráp khuôn để tránh trường hợp trầy xước trên sản phẩm tạo ra

Bước 3: Tập hợp đầy đủ tất cả các chi tiết khuôn và bản vẽ chi tiết đó

Bước 4: Tiến hành lắp ghép khuôn theo bản vẽ lắp ráp

Bước 5: Kiểm tra chất lượng khuôn được lắp ráp hoàn chỉnh và chạy thử.

Gia công khuôn mẫu hoàn chỉnh từ khuôn cho tới các chi tiết khuôn thường rất tốn thời gian (thời gian gia công tùy thuộc vào độ phức tạp của khuôn). Đơn giản như công đoạn đánh bóng, làm nhám bề mặt chi tiết cần rất chú ý, vì chỉ khi đánh bóng quá tay thì sản phẩm đó sẽ bị hỏng trở thành hàng NG.

Một chi tiết khuôn được chế tạo ra tốn khá nhiều công sức và chi phí nên mọi giai đoạn gia công phải đặc biệt chú ý cẩn trọng.

Giai đoạn đánh bóng trong quá trình lắp ráp khuôn

Trong quá trình gia công thô đến tinh càng chuẩn, độ chính xác cao thì quá trình lắp ráp sẽ chuẩn xác và nhanh chóng. Khâu kiểm tra các chi tiết lắp ráp là quan trọng nhất. Lưu ý, khi lắp ghép phát sinh lỗi sai ở vị trí nào phải sửa lỗi ngay.

Sau quá trình lắp ráp chính là giai đoạn ép thử. Một khuôn mẫu phải ép thử rất nhiều lần để biết rằng sản phẩm từ khuôn đã phù hợp chưa để có những bước điều chỉnh khuôn hoàn chỉnh hơn.

Gia Công Trên Các Máy CNC Trung Tâm

Sự trợ giúp gia công trên các máy CNC trung tâm đối với chế tạo khuôn mẫu trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng đem lại độ chính xác mong muốn.

Thiết kế và quản lý dự án

Thiết kế và quản lý dự án khuôn mẫu và ép nhựa đặc biệt có ý nghĩa đối với doanh nghiệp sản xuất cũng như đối với đối tác khách hàng. Lên chương trình hành động và quản lý tốt