(+84) 24 3201 0401

Hệ thống máy móc

DANH MỤC MÁY

Với hơn 2.500.000 đô la đầu tư vào nhà máy và máy móc, Smart cung cấp đầy đủ các dịch vụ sản xuất khuôn mẫu và sản phẩm nhựa chính xác.

1. MÁY MÓC CHO CHẾ TẠO KHUÔN ĐÚC NHỰA

STT

Tên Máy

Loại Máy

Hãng

Số Lượng

1

MAKINO CNC PS65

CNC

MAKINO

01

2

MAKINO CNC PS105 3 axis

CNC

MAKINO

01

3

MAKINO CNC F3

CNC

MAKINO

02

4

FANUC CNC RoboDrill α-D21LiB

CNC

FANUC

01

5

SODICK Wire EDM SLN400G

Wire EDM

SODICK

02

6

MAKINO Wire Cut U6 H.E.A.T

Wire Cut

MAKINO

01

7

SODICK EDM AG40L

EDM

SODICK

02

8

MAKINO EDNC6

EDM

MAKINO

01

9

SODICK Hole Drilling EDM K1C

Hole Drilling EDM

SODICK

01

10

KENT Precision Surface

Grinding Machine KGS-1020AH

Grinding

KENT

01

11

KENT Precision Surface

Grinding Machine KSG-616S

Grinding

KENT

02

11

KENT Precision Surface

Grinding Machine KSG-616S

Grinding

KENT

02

11

KENT Precision Surface

Grinding Machine KSG-616S

Grinding

KENT

02

2. MÁY MÓC CHO ĐÚC NHỰA

STT

Tên Máy

Cỡ Máy

Số Lượng

1

FANUC ROBOSHOT α-50C

50 Tons

02

2

JSW J80ADS-60U

80 tons

02

3

JSW J100ADS-110U

100 tons

03

4

TOSHIBA EC100 ST-2A

100 tons

01

5

MA1200ll/410

120 tons

02

6

JSW J130ADS-110U

130 tons

02

7

JSW J180ADS-300U

220 tons

01

8

JSW J220ADS-460H

220 tons

02

9

MA4500/2900M

450 tons

01

3. MÁY MÓC ĐO LƯỜNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Smart có khả năng quản lý dự án của khách hàng một cách chuyên nghiệp và thông suốt. Chúng tôi chú trọng tới những chi tiết nhỏ nhất trong kiểm soát chất lượng, quản lý giá thành và tiến độ giao ...

Quản Lý Chất Lượng

Smart đặt Chất Lượng làm giá trị cốt lõi của mình trong mọi hoạt động kinh doanh. Công ty đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Tiêu Chuẩn Chất Lượng và ISO 14001:2015 về Tiêu Chuẩn Môi Trường.