(+84) 24 3201 0401

Lịch sử của tập đoàn

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.

Phát triển & Đào tạo

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC Tại Smart, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo và phát triển tay nghề cho công nhân viên.