TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng cho việc các dây truyền sản xuất tại nhà máy của công ty và thúc đẩy sự phát triển cũng như nâng cao hệ thống bộ máy kinh doanh thương mại, công ty cần tuyển cán bộ kinh doanh cao cấp...