(+84)-222-3883-129

Tuyển dụng Smart Việt Nam

Tuyển Dụng Tháng 11
Smart Việt Nam Tuyển Dụng Nhân Sự Tháng 11 năm 2019 Nhiều vị trí hấp dẫn Đọc thêm
Việc làm khuôn mẫu, kim loại tấm
Tuyển dụng việc làm về khuôn mẫu (NV lập trình CNC, EDM, WC, Lắp ráp, gia công, đánh bóng), phân xướng kim loại tấm (NV vận hành máy laser, chấn, QC) Đọc thêm