(+84)-222-3883-129

Tuyển dụng Smart Việt Nam

Việc làm khuôn mẫu, kim loại tấm
Tuyển dụng việc làm về khuôn mẫu (NV lập trình CNC, EDM, WC, Lắp ráp, gia công, đánh bóng), phân xướng kim loại tấm (NV vận hành máy laser, chấn, QC) Đọc thêm