(+84) 24 3201 0401
Quản Lý Sản Xuất Tinh Gọn Đối Với Cơ Sở Sản Xuất Ép Phun Nhựa Tại Smart Việt Nam

Quản lý sản xuất tinh gọn là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ những lãng phí trong quá trình sản xuất. Nó đặc biệt có ý nghĩa với cơ sở, đơn vị sản xuất ép phun nhựa.

Smart Việt Nam là công ty chuyên sản xuất, gia công ép phun các sản phẩm nhựa kỹ thuật hiện đã và đang áp dụng chương trình quản lý tinh gọn với mục đích tối ưu hóa mọi nguồn lực, nâng cao kết quả sản xuất.

Quản lý sản xuất tinh gọn là gì?

Quản lý sản xuất tinh gọn là việc được ra các biện pháp kiểm soát với mục đích tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt nhất trong thời gian ngắn nhất với một không gian làm việc nhỏ. Bên cạnh đó là giảm thiểu sự can thiệp của con người, chi phí, vận chuyển, thời gian chế vào chất thải.

Đối với ngành sản xuất ép phun nhựa, chất thải là một trong những yếu tố nguy hại nhất đối với môi trường, hệ sinh thái trên trái đất. Chính vì thế, quản lý sản xuất tinh gọn áp dụng trong ép phun nhựa có khả năng hạn chế tối đa sự lãng phí tài nguyên và xử lý rác thải một cách an toàn, tiết kiệm nhất.

Kết quả thực tế ở một số công ty ứng dụng quản lý tinh gọn

ứng dụng quản lý sản xuất tinh gọn trong ép phun nhựa

Để thấy được hiệu quả của mô hình quản lý tinh gọn mà công ty ép nhựa Smart Việt Nam đang áp dụng có hiệu quả như thế nào thì hãy theo dõi những con số thống kê được từ một số các công ty khác trên toàn cầu như sau:

  • Mặt bằng sản xuất trên mỗi máy trung bình giảm 45%.
  • Phế phẩm có thể giảm đến 90%.
  • Chu kỳ sản xuất giảm từ 16 tuần xuống còn khoảng 5 - 6 ngày.
  • Thời gian giao hàng giảm từ 4-20 tuần xuống còn 1-4 tuần.

Khách hàng rất dễ thay đổi nhà cung cấp khác có dịch vụ, sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của họ. Do đó, để thỏa mãn được mong muốn của khách hàng, doanh nghiệp sản xuất cần phải thường xuyên cải thiện chất lượng sản phẩm, giao hàng nhanh và ổn định.

Các mục tiêu quản lý tinh gọn đối với đơn vị ép phun nhựa

Các mục tiêu này là những vấn đề cần được giải quyết và nếu giải quyết tốt thì chắc chắn hoạt động của đơn vị ép nhựa sẽ phát triển lớn mạnh từng ngày.

Mục tiêu quản lý sản xuất tinh gọn đối với ép nhựa

Chu kỳ sản xuất ép nhựa

Giảm thời gian quy trình sản xuất và chu kỳ ép nhựa bằng cách giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn, cũng như thời gian chuẩn bị cho quy trình và thời gian chuyển đổi mẫu mã hay quy cách sản phẩm là nội dung được nêu rõ trong quản lý tinh gọn.

Khi chu kỳ ép nhựa được rút ngắn đồng nghĩa với việc số lượng chu kỳ ép tăng lên, sản phẩm nhựa theo yêu cầu có thể hoàn thành trước thời hạn dự kiện.

Năng suất lao động

Cải thiện năng suất lao động, bằng cách vừa giảm thời gian nhàn rỗi của công nhân, đồng thời phải đảm bảo công nhân đạt năng suất cao nhất trong thời gian làm việc (không thực hiện những công việc hay thao tác không cần thiết). Đây chắc chắn là điều mà các lãnh đạo, quản lý cấp cao luôn mong muốn và luôn tìm cách giải quyết triệt để.

Tận dụng thiết bị và mặt bằng

Hầu hết các nhà máy sản xuất ép nhựa luôn hoạt đông 24/24. Trong sản xuất, giảm thiểu thời gian ngừng máy là cách tận dụng thiết bị và mặt bằng tốt nhất.

Mức tồn kho

Giảm thiểu mức hàng tồn kho ở tất cả công đoạn sản xuất, nhất là sản phẩm dở dang giữa các công đoạn. Mức tồn kho thấp hơn đồng nghĩa với yêu cầu vốn lưu động ít hơn.

Smart Việt Nam luôn luôn hạn chế tối đa mức tồn kho để đảm bảo lượng vốn lưu động ở mức tốt cho hoạt động sản xuất.

Phế phẩm và sự lãng phí

Giảm phế phẩm và các lãng phí hữu hình không cần thiết, bao gồm sử dụng vượt định mức nguyên vật liệu đầu vào, phế phẩm có thể ngăn ngừa, chi phí liên quan đến tái chế phế phẩm, và các tính năng trên sản phẩm vốn không được khách hàng yêu cầu.

Trong quá trình ép nhựa, việc tái sản xuất phế phẩm là phương thức hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giảm đáng kể lượng nhựa cần xử lý ( trong quá trình xử lý nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường), lãng phí tài nguyên.

Tính linh động

Có khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau một cách linh động hơn với chi phí và thời gian chuyển đổi thấp nhất.

Sản lượng

Nếu có thể giảm chu kỳ sản xuất, tăng năng suất lao động và thời gian dừng máy, công ty có thể gia tăng sản lượng một cách đáng kể từ cơ sở vật chất hiện có.

Hầu hết các lợi ích trên đều dẫn đến việc giảm giá thành sản xuất – ví dụ như, việc sử dụng thiết bị và mặt bằng hiệu quả hơn dẫn đến chi phí khấu hao trên đơn vị sản phẩm sẽ thấp hơn, sử dụng lao động hiệu quả hơn sẽ dẫn đến chi phí nhân công cho mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn và mức phế phẩm thấp hơn sẽ làm giảm giá vốn hàng bán.

Việc quản lý sản xuất tinh gọn là biện pháp hiệu quả nhất cho ngành công nghiệp ép nhựa.

Các tin khác