(+84) 24 3201 0401
Một Số Yếu Tố Nếu Không Kiểm Soát Tốt Sẽ Ảnh Hưởng Tới Công Nghệ Ép Phun

Các yếu tố nhiệt độ, tốc độ phun hay áp suất phun là điều kiện cơ bản nếu không kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công nghệ ép phun hay nói đúng hơn là chất lượng sản phẩm nhựa gia công.

Có rất nhiều nguyên nhân tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình ép nhựa và kết quả là sản phẩm ép nhựa bị xếp vào hàng NG (NG là sản phẩm bị lỗi, không đạt yêu cầu). Những lỗi phát sinh trong quá trình ép nhựa chủ yếu xuất phát từ sự điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ, tốc độ phun, áp suất.

Yếu tố nhiệt độ

Sự không đồng nhất nhiệt độ nhựa

Vật liệu nhựa thô trong ép phun tồn tại ở dạng hạt rắn và để tạo ra một sản phẩm nhựa hoàn chỉnh nhựa thô phải trải qua các quá trình sấy ở nhiệt độ cao và hóa lỏng. Nhiệt độ nhựa sẽ thay đổi trong suốt quá trình di chuyển từ đầu phun máy ép cho tới lòng khuôn. Sự thay đổi nhiệt độ dòng nhựa là do ma sát giữa nhựa và khuôn hay sức nóng của nhựa truyền qua khuôn, ở môi trường gần máy ép nhựa chúng ta có thể cảm nhận được sức nóng từ khuôn.

Yêu cầu nhiệt độ dòng nhựa chảy trong các kênh dẫn phải ở dạng lỏng, nghĩa là nhiệt độ luôn được duy trì ở mức ổn định.

Ảnh hưởng tiêu cực sự thay đổi nhiệt không đồng nhất

 • Nhiệt độ thay đổi sẽ làm thay đổi độ nhớt của nhựa. Độ nhớt của nhựa có thể hiểu nó là sự lưu động của dòng nhựa. Nếu độ nhớt ở giá trị thấp, dòng nhựa dễ dàng lưu thông và ngược lại. Thế nên, khi điều chỉnh các thông số nhiệt độ người ta luôn để mức nhiệt phù hợp nhất với giá trị thấp độ nhớt.
 • Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến khả năng nén ép vật liệu vào khuôn
 • Nhiệt độ thay đổi làm ảnh hưởng tới thời gian làm nguội hóa rắn sản phẩm. Nó đồng nghĩa với việc kéo dài chu trình ép nhựa.

Sự phân bố nhiệt độ dòng chảy trong khuôn ép nhựa

Yếu tố tốc độ phun

Sức ảnh hưởng của tốc độ phun

 • Quyết định khả năng điều đầy khuôn
 • Đảm bảo sự động nhất của dòng nhựa lỏng ở vị trí ban đầu tới vị trí cuối cùng trong lòng khuôn.

Lỗi sản phẩm từ việc không kiểm soát tốt tốc độc phun

 • Hiện tượng bọt khí do tốc độ phun quá cao làm cho không khí trong khuôn không kịp thoát ra ngoài
 • Sản phẩm bị biến màu
 • Tại vùng gần cổng phun bền mặt nhựa không đạt yêu cầu

Lưu ý, khi cài đặt tốc độ phun trên cùng một sản phẩm nên thiết lập tốc độ phun khác nhau ở các vùng dẫn dẫn nhựa vào khuôn. Đối với sản phẩm nhựa thành mỏng, tốc độ phun điền đầy khuôn càng nhanh càng hạn chế được dòng nhựa bị nguội (nghĩa là độ nhớt tăng cao)

Yếu tố áp suất phun

Áp suất phun ảnh hưởng tới sự ổn định về mặt kích thước và cơ tính sản phẩm.

Tầm quan trọng của áp suất

 • Kiểm soát tốt áp xuất trong khuôn chính là duy trì sự ổn định của sản phẩm
 • Kiểm soát được khả năng điền đầy lòng khuôn và độ nén chặt của vật liệu

Áp suất không còn tác dụng dẫn tới sản phẩm bị lõm bề mặt

Áp suất mất tác dụng tạo nên sản phẩm bị biến dạng lõm bề mặt

Các áp suất chính trong quá trình ép phun nhựa

 • Áp suất giữ (áp suất nén): là áp xuất tăng lên trong khuôn sau khi khuôn được điền đầy. Nó ảnh hưởng đến tổng lượng vật liệu được ép vào trong khuôn.
 • Áp suất duy trì là loại áp suất trong giai đoạn duy trì áp, sau khi áp suất nén đạt được. Thời gian duy trì áp được tính từ lúc áp suất nén đạt cực đại đến khi cổng phun đông đặc.

Áp suất trong khuôn có thể bị thất thoát làm mất đi sự ổn định, cân đối duy trì trong quá trình ép phun nhựa. Nguyên nhân có thể là do dòng chảy bị giới hạn, do dòng chảy bị nguội, rảnh dẫn cong, do ma sát,… Biết được những nguyên nhân này để người vận hành ép nhựa dễ dàng kiểm soát và khắc phục.

Như vậy, các yếu tố nhiệt độ, áp suất và tốc độ phun luôn mang tính 2 mặt. Nếu sự kiểm soát diễn ra tốt tương ứng với việc sản phẩm ép ra đạt chất lượng tốt. Còn nếu kiểm soát các yếu tố nêu trên không phù hợp với quá trình tạo ra thành phẩm thì kết quả là chất lượng sản phẩm giảm.

Các tin khác