(+84) 24 3201 0401
Kiểm soát nhiệt độ và áp suất cho máy ép nhựa

Công nghệ của máy ép phun nhựa được thiết lập bởi nhiệt độ, áp suất và chu kỳ đúc để biến nhựa thành các sản phẩm hữu ích và nguyên bản.

Hay nói các khác các điều kiện quan trọng của quá trình ép phun là nhiệt độ, áp suất và thời gian tác động riêng tương ứng ảnh hưởng đến dòng chảy dẻo và làm mát của khuôn

Dưới đây chúng ta đi tìm hiểu về việc điều khiển nhiệt độ của khuôn ép và kiểm soát áp suất cho máy ép phun nhựa.

Điều khiển nhiệt độ khuôn cho máy ép nhựa

Khuôn ép đang được đưa vào máy ép nhựa

Trong hoạt động của khuôn ép sẽ có các yếu tố nhiệt khác nhau mà chúng ta cần phải nắm bắt rõ để hiểu hơn về quy trình hoạt động của khuôn.

Khi khuôn hoạt động sẽ phát sinh ra các nhiệt độ cần kiểm soát trong quá trình đúc là nhiệt độ thùng, nhiệt độ vòi phun và nhiệt độ khuôn

Hai nhiệt độ đầu tiên là nhiệt độ thùng và nhiệt độ vòi phun chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình hóa dẻo và chảy của nhựa, trong khi nhiệt độ khuôn chủ yếu ảnh hưởng đến dòng chảy và làm mát nhựa. 

Mỗi loại nhựa có nhiệt độ chảy khác nhau. 

Cùng một loại nhựa cũng sẽ có nhiệt độ dòng chảy và phân hủy khác nhau do các nguồn hoặc cấp khác nhau. Điều này là do sự khác biệt về trọng lượng phân tử trung bình và phân phối. Nhựa được tiêm trong các loại khác nhau. Quá trình hóa dẻo trong máy cũng khác nhau, do đó nhiệt độ của xi lanh được chọn cũng khác nhau.

Hiểu về nhiệt độ vòi phun

Nhiệt độ vòi phun thường thấp hơn một chút so với nhiệt độ tối đa của thùng. Điều này là để ngăn chặn hiện tượng chảy máu của dòng chảy nóng chảy trong vòi phun thẳng. 

Nhiệt độ vòi phun không được quá thấp, nếu không nó sẽ gây ra sự ngưng tụ sớm của khối chảy để chặn vòi phun, hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm do bơm cốt liệu sớm vào khoang.

 Hiểu về nhiệt độ khuôn 

Nhiệt độ khuôn có ảnh hưởng lớn đến các đặc tính bên trong và chất lượng rõ ràng của sản phẩm. Nhiệt độ của khuôn phụ thuộc vào sự hiện diện hay không có độ kết tinh của nhựa, kích thước và cấu trúc của sản phẩm, yêu cầu về hiệu suất và các điều kiện quy trình đúc khác (nhiệt độ nóng chảy, tốc độ phun và áp suất phun, chu kỳ đúc).

Kiểm soát áp suất cho máy ép phun

Một nửa khuôn ép của chai nhựa

Áp suất trong quá trình đúc bao gồm áp suất hóa dẻo ( áp suất ngược) và áp suất phun, và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hóa dẻo của nhựa và chất lượng sản phẩm.

Áp suất hóa dẻo hay còn gọi là áp suất ngược

 Khi sử dụng máy phun loại trục vít, áp suất nóng chảy đỉnh của tscrew nhận được khi vít quay ngược được gọi là áp suất hóa dẻo, còn được gọi là áp suất ngược. Áp suất này có thể được điều chỉnh bằng một van xả trong hệ thống thủy lực. 

Trong quá trình phun, áp suất hóa dẻo không đổi với tốc độ quay của trục vít. Khi áp suất hóa dẻo tăng, nhiệt độ nóng chảy tăng, nhưng tốc độ hóa dẻo giảm. Ngoài ra, việc tăng áp suất hóa dẻo thường làm cho nhiệt độ nóng chảy đồng nhất, trộn đồng nhất chất tạo màu và xả khí khi tan chảy. 

Trong hoạt động chung, việc xác định áp suất hóa dẻo phải càng thấp càng tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giá trị cụ thể thay đổi theo loại nhựa được sử dụng, nhưng thường hiếm khi vượt quá 20 kg / cm 2.

Áp suất phun 

Trong sản xuất hiện tại, áp suất phun của hầu hết tất cả các máy phun đều dựa trên áp suất tác động bởi pít tông hoặc đầu vít trên nhựa (chuyển đổi từ áp suất dầu). 

Áp suất phun đóng một vai trò trong đúc phun polycarbonate bằng cách vượt qua khả năng chống chảy của nhựa từ thùng đến khoang, cho tốc độ rót và nén chảy.

Các tin khác