(+84) 24 3201 0401
Hiện Tượng Co Rút Khi Đúc Ép Nhựa Chịu Ảnh Hưởng Từ Các Yếu Tố

Trong quá trình đúc ép nhựa sẽ xảy ra hiện tượng co rút. Hệ số co rút ảnh hưởng tốt hoặc không tốt tới chất lượng sản phẩm nhựa phụ thuộc vào sự tính toán và kiểm soát.

Co rút nhựa là hiện tượng thể tích của nhựa nóng chảy điền đầy bên trong lòng khuôn bị co lại khi được làm lạnh và đông đặc. Trong quá trình ép nhựa, chúng ta có thể thu được sản phẩm có kích thước mong muốn khi tính toán chuẩn xác hệ số co rút nhựa. Ngược lại, nếu tính toán không kỹ lưỡng thì co rút ở nhựa có thể làm cho sản phẩm bị cong vênh bề mặt.

Công thức tính toán hệ số co rút khi đúc ép nhựa

Hệ số co rút của nhựa được biết chính xác dựa theo thí nghiệm và kinh nghiệm. Trong thiết kế khuôn ép nhựa, người ta sẽ tính toán hệ số co rút của nhựa dựa theo công thức:

α = (L0 − L) \ L0

Trong đó:

  • L0: kích thước khoang đúc (mm)
  • L: kích thước (mm) của sản phẩm đúc tại nhiệt độ phòng (thông thường là 20ºC)

Giá trị của hệ số co rút khi ép phun nhựa thông thường là một số nằm trong khoảng từ 2/1000 tới 20/1000 (khoảng từ 0.2% tới 2%).

Trên đây là công thức cố định để tính cho hệ số co rút, song trong ép phun nhựa hệ số co rút của nhựa còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác và khi người ta thiết kế khuôn đúc cần phải quan tâm tới vấn đề này.

Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ số co rút nhựa trong ép phun

1. Vật liệu nhựa đúc ép

Vật liệu nhựa ảnh hướng tới hệ số co rút

Mỗi một loại nhựa có hệ số co rút khi đúc ép phun riêng mà phụ thuộc theo nhà sản xuất vật liệu hoặc hạng chất lượng vật liệu. Khoảng của hệ số co cơ bản được xác định bởi loại vật liệu nhựa được dùng.

2. Nhiệt độ bề mặt khoang đúc

Hệ số co rút nhựa khi đúc ép có khuynh hướng tay đổi lớn khi nhiệt độ càng cao. Ở nhiệt độ cao, dòng chảy nhựa nóng chảy và khi nhiệt độ giảm đột ngột (cơ chế làm lạnh) sự co rút diễn ra nhanh chóng. Nếu trường hợp nhiệt độ khoang khuôn thấp, dòng nhựa trong trạng thái nóng chảy không cao thì khả năng co rút cũng giảm thấp.

3. Áp suất giữ và thời gian giữ áp suất

Áp xuất giữ và thời gian giữ áp suất cũng có ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi hệ số co rút của nhựa. Ngược lại với sự thay đổi tỷ lệ thuận với nhiệt độ bền mặt khoang đúc, hệ số co rút của nhựa với áp suất giữ và thời gian giữ theo tỷ lệ nghịch.

4. Độ dày thành của sản phẩm đúc

Nếu độ dày của thành sản phẩm nhựa đúc lớn thì sự co rút có hiện tượng thay đổi lớn.

5. Hình dạng cổng đúc

Hình dạng và kích thước cổng đúc phun nhựa có thể làm thay đổi hệ số co rút dòng nhựa. Cụ thể, sự thay đổi đó có thể nhỏ đi khi diện tích tiết diện cắt của cổng trở nên lớn.

Ngoài ra, hệ số co rút cũng có khuynh hướng nhỏ hơn trong kiểu cổng ép phun cạnh (side gate) hơn là trong kiểu cổng ép phun điểm (pinpoint gate) hoặc cổng ép phun ngầm (submarine gate).

Sự co rút dòng nhựa trong quá trình ép phun

6. Vật liệu phụ

Trong ép phun, vật liệu tự nhiên và vật liệu có chứa sợi thủy tinh sẽ có sự khác biệt nhau về sự kiểm soát các chỉ số ép phun. Trong đó, hệ số co rút được thế hiện rõ ràng là vật liệu nhựa có sợi thủy tinh sẽ thay đổi hệ số co rút nhỏ hơn.

Khi ép phun nhựa ở điều kiện nhiệt độ cao chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng co rút và khi thiết kế khuôn mẫu phải được tính toán và xác định toàn diện các yếu tố, điều kiện nêu trên.

Các tin khác