(+84) 24 3201 0401
Ép phun nhựa- các yếu tố mà nhà sản xuất bộ phận nhựa nên biết.

Việc ép phun nhựa thành công luôn được đánh giá chuẩn qua các bước như thời gian chu kỳ mong muốn, hình dạng bộ phận và hoàn thiện, cũng như khối lượng sản xuất.

Vì vậy, công cụ ép khuôn và sản xuất một phần có thể là thách thức ngay cả đối với các nhà sản xuất giàu kinh nghiệm nhất. Không phải tất cả các nhà thiết kế sản phẩm đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với nhựa hoặc quản lý các thiết kế cần tư vấn nâng cao. 

Công nghệ ép phun nhựa, có những điều mà các nhà sản xuất sản phẩm nên biết

Yếu tố giá cả

Nhiều nhà sản xuất sản phẩm sử dụng ép phun khi sản xuất các bộ phận nhựa. Điều này là do phương pháp này có thể được sử dụng với mức giá hợp lý và với việc sử dụng nhiều loại vật liệu. 

Giá cả của sản xuất một phần phụ thuộc vào các yếu tố giá khuôn và một phần dựa vào các yếu tố khác. 

Về giá cả khuôn sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như như chiến lược thiết kế, kích thước khuôn. Ngoài ra, giá cả khác nhau tùy thuộc vào kích thước và thiết kế của bộ phận, thời gian chu kỳ, vị trí cổng, lựa chọn vật liệu và dung sai một phần.

Thuật ngữ dễ hiểu

Ép phun nhựa đang phát triển với những tiến bộ khoa học công nghệ và nhựa. Rất nhiều quyết định thiết yếu về mặt xây dựng công cụ, bảo trì, vật liệu và sản xuất diễn ra khi các nhà sản xuất bộ phận và nhà đúc như sợi truyền thông. 

Mỗi phần phải hiểu mạnh mẽ những kỳ vọng ngắn hạn và dài hạn phải được chia sẻ trong quá trình thiết kế và phát triển. Mặc dù một số từ khóa và cụm từ trong ngành có ý nghĩa rõ ràng, cả hai bên phải hiểu thuật ngữ chung được sử dụng trong suốt quá trình hoàn thành dự án.

Tư vấn thiết kế cho khuôn

Tư vấn thiết kế

Khi sản xuất các bộ phận bằng nhựa, các nhà sản xuất phải chọn một kỹ sư về ép phun có kinh nghiệm cung cấp tư vấn thiết kế. 

Thiết kế một phần nhựa cho sản xuất bao gồm rất nhiều khía cạnh thiết yếu bao gồm các lĩnh vực thiết kế phần, lựa chọn vật liệu, dụng cụ và sản xuất. 

Đầu tiên, các nhà sản xuất phải xây dựng các bộ phận xung quanh các nhu cầu chức năng có thể đạt được bằng cách xem xét ý định thiết kế hoặc sử dụng cuối cùng. 

Ngoài ra, bắt buộc phải tính đến các bước chế tạo và lắp ráp, giảm trọng lượng, cải thiện thành phần cấu trúc, giảm chi phí và đưa sản phẩm nhanh chóng vào thị trường.

Công nghệ phân tích dòng chảy khuôn

Phân tích dòng chảy cho khuôn trên phần mềm

Các nhà sản xuất bộ phận nhựa cũng phải chọn một đối tác cung cấp công nghệ mới nhất để phân tích dòng chảy khuôn để tiết kiệm tiền và thời gian. 

Họ có thể sử dụng phần mềm dòng chảy khuôn để đánh giá thiết kế để đảm bảo nó tạo ra các bộ phận chất lượng cao nhất và nhất quán từ mọi khoang công cụ. Điều quan trọng là tạo ra một mô hình ảo của khuôn bằng cách sử dụng dữ liệu đã biết và các đặc tính của vật liệu được chọn, cho phép phần mềm dự đoán cách vật liệu chảy vào khuôn và các lỗ của nó.

 

Các tin khác