(+84) 24 3201 0401
Các Quy Định Về Xử Lý Rác Thải Nhựa Công Nghiệp

Môi trường đang trở nên tồi tệ hơn khi lượng rác thải nhựa công nghiệp và sinh hoạt ngày một gia tăng. Các quy định về xử lý rác thải nhựa được ban hành là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiếu sự gia tăng được các nhà máy ép nhựa tuân thủ như thế nào?

Nhựa là sản phẩm mang tính 2 mặt vừa mang lại lợi ích lớn cho con người nhưng ngược lại cũng là rác thải độc hại đối với môi trường sống nếu không được xử lý tốt cộng với ý thước của người sử dụng nhựa không cao.

Quy định về xử lý tác thải nhựa công nghiệp tại Việt Nam

Không riêng tại một quốc gia mà toàn thế giới đang “đau đầu” tìm hướng giải quyết rác thải nhựa công nghiệp, sinh hoạt. Tại Việt Nam các văn bản pháp luật được thông qua và ban hành với mục đích nhằm hạn chế nhựa có hiệu lực mới nhất năm 2019.

Trước tình hình gia tăng lượng rác thải nhựa nhanh chóng, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ước tính mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng từ 30 đến 40 kg nhựa/năm. Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có lượng phát sinh rác thải nhựa nhiều nhất châu lục (Trung Quốc, Indonesia, Philipin).

Biện pháp giải thiểu rác thải công nghiệp

“Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành công thương” – Số 08/CT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/07/2019 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với môi trường sống xung quanh chúng ta.

Hậu quả của rác thải nhựa như chúng ta đã biết gây ô nhiễm nghiêm trọng đến không khí (do xử lý đối rác không tiêu chuẩn), nguồn nước, nguồn đất và đại dương. Nội dung Chỉ thị 08/CT-BCT 2019 nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đơn vị chức năng. Các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Công Thương triển khai các nội dung sau:

*Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương

Các thủ trưởng đơn có trách nhiệm phổ biến thông tin và vận động cấp dưới thuộc sự quản lý hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Đồng thời nghiên cứu triển khai các sáng kiến nhằm giảm thiểu sự sử dụng nhựa trong cuộc sống sinh hoạt.

Quan trọng nhất vẫn là các công ty, doanh nghiệp ngành công thương phải tự ý thức và nâng cao ý thức hoạt động không gây ô nhiễm môi trường với rác thải nhựa.

*Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp

Nhiệm vụ của Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp đó là chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý chất thải rắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Công Thương. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý chất thải và phế liệu, trong đó có phế liệu nhựa tại các doanh nghiệp ngành Công Thương, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

*Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

*Vụ khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm, vật liệu thân thiện với môi trường, nhựa phân hủy sinh học thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy.

*Vụ thị trường trong nước

*Cục công nghiệp

*Văn phòng bộ

*Các đơn vị báo chí, truyền hình trực thuộc bộ

Báo chí, truyền hình là kênh thông tin đại chúng tốt nhất để triển khai các kế hoạch về hạn chế rác thải công nghiệp, sinh hoạt cho toàn thể mọi người.

*Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

*Tổ chức sự kiện

Trên đây là các đơn vị chức năng có vai trò và nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCT 2019 ban hành.

Về phía các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân hoạt động trong ngành Công Thương thực hiện thế nào?

Nhiệm vụ của doanh nghiệp sản xuất nhựa trong vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa

Trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa

Các công ty nhựa làm gì để xử lý rác thải nhựa do chính mình tạo nên? Những công ty ép nhựa luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sản xuất cũng nhưa xử lý giác thải nhựa sau sản xuất an toàn và đúng quy trình.

Mặt khác, tái sử dụng nhựa là cách tốt nhất các doanh nghiệp sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu khối lượng rác thải nhựa cần xử lý.

Smart Việt Nam công ty gia công nhựa kỹ thuật cao hưởng ứng mục tiêu chung giảm thiểu rác thải nhựa công nghiệp bằng những biện pháp và công nghệ tiên nhất.

Các tin khác