(+84) 24 3201 0401
Các đặc điểm khuôn 2 tấm và khuôn 3 tấm

Khuôn 2 tấm đơn giản hơn so với khuôn 3 tấm. Thông thường, khuôn 3 tấm không được khuyến khích vì nó có một số nhược điểm.Nên chúng ta cần đi tìm hiểu hai loại khuôn này

Khuôn 3 tấm có cấu trúc phức tạp hơn khuôn 2 tấm

Khuôn 2 tấm

Khuôn hai tấm là loại khuôn đơn giản nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong đúc phun .

Khuôn 2 tấm được chia thành hai phần: nửa di chuyển và nửa cố định.

Mặt lõi nằm trong nửa khuôn di chuyển và mặt khoang nằm trong nửa khuôn cố định.

Sau khi đúc, sản phẩm và khuôn chạy phun vẫn ở trong nửa khuôn di chuyển, sản phẩm và hệ thống phun được đẩy ra khỏi cùng một bề mặt.

Và một nửa khuôn di động được trang bị hệ thống phóng để đẩy sản phẩm ra sau khi mở khuôn.

Các khuôn mẫu khác là sự phát triển của khuôn hai tấm.

Cấu trúc chi tiết của khuôn 2 tấm

Khuôn 3 tấm

Khuôn 3 tấm còn được gọi là khuôn chia đôi bề mặt.

Khuôn được chia thành ba phần, một tấm được thêm vào giữa tấm kẹp trên cùng và tấm khoang.

Cấu trúc này phù hợp cho các sản phẩm không được phép có dấu cổng dọc hoặc mặt hàng có diện tích lớn và cần cổng đa điểm.

Loại khuôn này thông qua cổng điểm pin.

Loại khuôn này có cấu trúc phức tạp hơn

Khuôn ba tấm được chia thành khuôn ba tấm bình thường và khuôn ba tấm đơn giản hóa. 

Khuôn ba tấm được đơn giản hóa không có bốn chân dẫn hướng giữa di chuyển và nửa cố định.

Sự khác biệt của khuôn 2 tấm và khuôn 3 tấm

Khuôn hai tấm và khuôn ba tấm có sự khác biệt như sau ở rất nhiều đặc điểm

Cấu trúc khác nhau:

- Chốt dẫn hướng nằm trên tấm đẩy của khoang chạy

- Cơ chế chia khoảng cách cố định. Cơ chế đảm bảo trình tự mở khuôn và khoảng cách mở khuôn được gọi là cơ chế chia khoảng cách cố định.

Hình ảnh nhận biết giữa khuôn 2 tấm và khuôn 3 tấm

Hệ thống cổng khuôn khác nhau

Khuôn phun ba tấm có thể được kiểm soát từ bất kỳ điểm nào trong khoang và cổng điểm pin thường được sử dụng.

Khuôn hai tấm chủ có cổng phun từ phía bên ngoài của khoang và cổng phụ thường được sử dụng. Khi sản phẩm được lấp đầy hoặc có một lỗ lớn ở giữa sản phẩm, nó cũng có thể được phun từ phía bên trong. 

Ngoài ra, cổng chìm cũng có thể được cắt trên khoang.

Trong quá trình sản xuất khuôn ba tấm, hệ thống máy chạy và sản phẩm sẽ tự động được cắt và tách ra, thuận tiện cho việc thực hiện sản xuất tự động

Tuy nhiên, hệ thống chạy và sản phẩm của sản xuất khuôn hai tấm thường cần phải được gỡ bỏ bằng tay.

Chỉ có một PL trong quá trình sản xuất khuôn ép phun 2 tấm. Sản phẩm và vật liệu hệ thống phun được lấy ra từ cùng một bề mặt.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất khuôn ép phun ba tấm, có ba bề mặt được mở ra, và sản phẩm và hệ thống phun được lấy ra từ các bề mặt khác nhau.

Chi phí sản xuất khác nhau

Khuôn ba tấm đắt hơn và thời gian sản xuất lâu hơn.

Nguyên tắc hoạt động khác nhau

Khuôn ba tấm có thể tự động cắt cuống trong quá trình sản xuất. Khuôn có thể hoàn toàn tự động và chất lượng sản phẩm tốt.

Tuy nhiên, do cấu trúc phức tạp, vấn đề hỏng khuôn cũng cao.

Dịch vụ gia công klt và khuôn

Máy móc

Quy trình quản lý chất lượng

 

 

Các tin khác