(+84) 24 3201 0401
Các Bước Kiểm Tra Ngoại Quan Sản Phẩm Ép Nhựa

Kiểm tra ngoại quan sản phẩm ép nhựa thuộc quy trình kiểm chất lượng QC. Tuy nhiên, phương pháp này người kiểm tra không cần sử dụng đến công cụ dụng cụ đo lường.

Kiểm tra ngoại quan sản phẩm ép nhựa là quy trình kiểm tra bằng mắt thường có thể phát hiện ra điểm sai lệch của sản phẩm so với bản mẫu. Đây là phương pháp rất quan trọng trong sản xuất hàng loạt.

Trường hợp sản phẩm bắt buộc phải đo kiểm tra ngoại quan

  • Sự cố phát sinh chạy lại máy
  • Bắt đầu sản xuất ép nhựa
  • Kiểm tra mẫu đầu ca
  • Kiểm tra ngoại quan 1h/lần
  • Kiểm tra ngoại quan 2h/lần

Sau khi đã khắc phục sự cố và cho máy chạy ổn định, nhân viên QC kiểm tra ngoại quan và kích thước tối thiểu 1 shot theo tiêu chuẩn của bản vẽ trong 10 shot đầu máy ép ra. Kết quả sau kiểm tra nếu hàng OK thì cho máy tiếp tục chạy sản xuất hàng loạt. Nếu kết quả là hàng NG, nhân viên QC thông báo lại cho đội ngũ kỹ thuật viên vận hành máy điều chỉnh lại thông số ép sao cho chuẩn nhất.

Kiểm tra ngoại quan đối với sản phẩm ép nhựa

Các bước kiểm tra ngoại quan sản phẩm ép nhựa

Để đo ngoại quan sản phẩm đúng tiêu chuẩn người ta thực hiện các bước sau đây

Bước 1: Chuẩn bị bảng hướng dẫn kiểm tra và đóng gói sản phẩm

Trong bảng hướng dẫn kiểm tra và đóng gói sản phẩm có in hình ảnh rõ ràng mẫu FA, mẫu được phê duyệt của khách hàng và mẫu phát sinh được treo ở vị trí kiểm tra vào so sánh. Trên các bảng tin đặt vuông góc với băng chuyền sản phẩm sẽ được ghim những bảng mẫu này để không chỉ nhân việc QC có thể kiểm tra mà người công nhân cũng có thể phát hiện lỗi nhựa ép ra.

Bước 2: Lấy sản phẩm trên băng truyền kiểm tra và so sánh với mẫu

Lấy mẫu đủ số lượng tiêu chuẩn, lấy đủ các cavity đang chạy sản xuất kiểm tra lần lượt các mặt sản phẩm theo hướng dẫn.

Ví dụ: trong 1 shot gồm có 4 cavity , chọn ra 1 cavity để kiểm tra, so sánh với hàng mẫu.

Bước 3: So sánh 3 cavity còn lại với cavity đã được thông qua

Lấy lần lượt 3 cavity còn lại trong 1 shot có 1 cavity đạt kết quả OK để so sánh với mẫu đã thông qua đó. Thực hiện kiểm tra và so sánh toàn bộ các chi tiết, các mặt của các sản phẩm còn lại với hàng OK.

Bước 4: Kiểm tra kỹ từng bề mặt sản phẩm với nhau

Để chắc chắn tất cả các sản phẩm trong cùng 1 shot đều là hàng chuẩn so với bản mẫu nguyên bản được đưa từ phía khách hàng, nhân viên QC buộc phải kiểm tra kỹ lưỡng các cavity trong shot đầu tiên đó. Bởi là hàng sản xuất hàng loạt, các shot tiếp theo sẽ được ép ra đúng với điều kiện thông số máy từ trước.

Bước 5: Kiểm tra đầy đủ số lượng quy đinh và ghi lại kết quả kiểm tra vào phiếu

Kiểm tra ngoại quan đối với sản phẩm ép nhựa theo quy đinh 2h/1 lần. Kết quả mỗi lần kiểm tra qua phải được ghi lại đầy đủ trong phiếu báo cáo.

Quy định kiểm tra ngoại quan sản phẩm ép nhựa

Quy định kiểm tra ngoại quan đối với sản phẩm ép nhựa

Thông thường kiểm tra ngoại quan sản phẩm ép nhựa định kỳ sẽ được tiến hành vào các giờ lẻ. Nhân viên QC kiểm tra ngoại quan định kỳ tất cả các sản phẩm đang chạy sản xuất theo tiêu chuẩn và so sánh với mẫu FA đã được khách hàng chấp nhận.

Tổ trưởng QC hàng ngày có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận lại kết quả của nhân viên trong tất cả các ca sản xuất.

Việc kiểm tra ngoại quan có thể phát hiện ra các lỗi thường gặp trên sản phẩm nhựa:

  • Thiếu liệu sản phẩm
  • Sản phẩm nhựa ép ra bị bong bóng khí
  • Trên bề mặt nhựa vẫn còn vết dòng chảy
  • Nhựa bị biến màu
  • Sản phẩm nhựa bị méo mó…

Đây là những lỗi chỉ cần kiểm tra ngoại quan là có thể phát hiện ra ngay. Trong trường hợp yêu cầu phải đo kích thước nằm trong dung sai cho phép cần phải sử dụng các công cụ đo tiên tiến hỗ trợ.

Các tin khác