(+84)-222-3883-129
Smart Việt Nam – Chung Tay “Lá Lành Đùm Lá Rách” Với Đồng Bào Lũ Lụt Thanh Hóa
Ngày 3/08/2019 – 04/08/2019 vừa qua, bão lũ khiến cho huyện Quan Sơn, huyện Mường Lát thuộc tỉnh Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, gia súc và hoa màu. Người dân lâm vào cảnh trắng tay không nhà, không cửa. Đọc thêm
Smart Việt Nam – Đơn Vị Chế Tạo Phụ Tùng Công Nghiệp “Sáng Giá” Tại VME 2019
Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8 tại Hà Nội được tổ chức quy mô là nơi gặp gỡ mở ra “cơ hội vàng” cho Smart Việt Nam cũng như các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ Đọc thêm