(+84)-222-3883-129

TẦM NHÌN

Xây dựng tổ hợp công nghiệp phụ trợ (Industrial Complex), hướng đến chế tạo máy và các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, cơ khi chính xác của Việt Nam. Sử dụng và khai phá tối đa tiềm lực trí tuệ Việt, không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng vượt quá sự mong đợi của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín - Lấy uy tín là kim chỉ nam

Nhân - Lấy nhân sự là nền tảng

Chất - Lấy chất lượng là lợi thế

Phát -  Lấy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo là động lực

 

Smart – đối tác chế tạo khuôn mẫu và sản phẩm nhựa chính xác của bạn!

Lịch sử của tập đoàn

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.