(+84) 24 3201 0401
 

Tại Smart Việt Nam, Chúng tôi nhận định sự phát triển bền vững là phương thức đạt được sự tăng trưởng dài hạn và có lợi. Để đạt được điều này, chúng tôi cam kết thực hiện theo các mục tiêu của chương trình nghị sự UN 2030 - vì sự phát triển bền vững, cân bằng giữa con người và môi trường

  Theo chính sách của Việt Nam và quốc tế. Công ty Smart Việt Nam tích cực hoàn thành trách nhiệm về môi trường xã hội của doanh nghiệp. Để đạt được GDP xanh. Smart Việt Nam sử dụng hầu như toàn bộ các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất để không thải ra các chất thải có hại cho môi trường như xỉ thải, khí thải và nước thải

 

 

Lịch sử của tập đoàn

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.