(+84)-222-3883-129

LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN

 

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.

 

 

Smart Việt Nam -  đối tác chế tạo khuôn mẫu và sản phẩm nhựa chính xác của bạn

Phát triển & Đào tạo

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC Tại Smart, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo và phát triển tay nghề cho công nhân viên.