(+84)-222-3883-129

Sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển được Smartpm đặc biệt quan tâm, chú trọng.

đầu tư nghiên cứu và phát triển

Đầu tư nghiên cứu và phát triển ngành khuôn mẫu của Smartpm là để thành công. Tốc độ phát triển mọi lĩnh vực trên toàn cầu mạnh mẽ, nhanh chóng và chắc chắn rằng Smartpm muốn tồn tại và bền vững cũng không thể nằm ngoài guồng quay đó.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển chuyên sâu yếu tố kỹ thuật

Trong sự đổi mới công nghệ, kỹ thuật như hiện nay, Smartpm hiểu rõ được tầm quan trọng của yếu tố kỹ thuật đối với sản xuất chế tạo khuôn mẫu, chi tiết và ép nhựa.

Smartpm sẵn sàng đầu tư chi phí chuyển giao công nghệ mới kịp thời, trau dồi những kỹ thuật tiên tiến nhằm hoàn thiện hơn, đem đến cho khách hàng sự tin tưởng và lựa chọn đa dạng.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển hoàn thiện con người

Con người là hạt nhân của sự phát triển, là người nắm giữ mọi kỹ thuật, do đó việc đầu tư phát triển cho đội ngũ cán bộ công nhân việc là việc làm thiết thực rất được Smartpm chú ý.

Smart đầu tư nghiên cứu và phát triển

Đầu tư nghiên cứu và phát triển cơ sở hạ tầng

Để tương xứng với trình độ kỹ thuật, tạo môi trường làm việc tích cực cho đội ngũ lao động thì việc đầu tư chi phí hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở cả 2 lĩnh vực: khuôn mẫu và ép nhựa là tất yếu.

Để có được sự thành công, phát triển vượt bậc cho tới thời điểm hiện tại, Smartpm đã và đang tiến hành trích một phần lợi nhuận cho công tác đầu tư vào nghiên cứu và phát triển toàn diện.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Smart có khả năng quản lý dự án của khách hàng một cách chuyên nghiệp và thông suốt. Chúng tôi chú trọng tới những chi tiết nhỏ nhất trong kiểm soát chất lượng, quản lý giá thành và tiến độ giao ...

Quản Lý Chất Lượng

Smart đặt Chất Lượng làm giá trị cốt lõi của mình trong mọi hoạt động kinh doanh. Công ty đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Tiêu Chuẩn Chất Lượng và ISO 14001:2015 về Tiêu Chuẩn Môi Trường.